K podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2022 zbývá pár dní

26. leden 2022

Posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí je 31. ledna. Kdo podává daňové přiznání, kdo ne, jaké máte povinnosti, jak se daň platí a jak si to vše co nejvíce usnadnit? Přečtěte si následující řádky. 

K podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2022 zbývá pár dníK podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2022 zbývá pár dní

Koho se týká daňové přiznání k dani z nemovitosti

Mezi poplatníky, jež mají povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti, patří všichni, kteří v loňském roce 2021 nabyli do svého vlastnictví:

  • pozemek
  • byt
  • zdanitelnou stavbu (například rodinný dům)
  • nebo nebytovou jednotku

A dále ti poplatníci, kteří již nemovitost přiznali v předchozích letech, ale v loňském roce:

  • provedli přístavbu či nástavbu
  • částečně nemovitost zlikvidovali
  • došlo ke změně druhu pozemku
  • došlo ke změně výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí
  • došlo zvýšení nadzemních podlaží apod.
  • došlo k dokončení alespoň části budovy nebo inženýrské stavby a započalo se její užívání

Zároveň ti, kteří vlastnictví nemovitosti v loňském roce pozbyli, tedy prodali, darovali apod., mají povinnost tuto skutečnost písemně oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Pokud těmto lidem ještě nějaká nemovitost v dané oblasti zbyla, mají rovněž povinnost podat daňové přiznání. 

Kdo přiznání podat nemusí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nemusí podávat ti, kteří jej podali v minulých letech a zároveň se jich netýká některá z výše uvedených skutečností. Ani změna koeficientu, který si pro každý rok určuje obec, není důvodem pro podání daňového přiznání. Tuto skutečnost zohledňuje správce daně při výpočtu daně na aktuální rok.

Jak podat daňové přiznání 

Osobně na úřad dnes již nemusíte. Můžete využít online finanční úřad, kde můžete podávat daňová přiznání z pohodlí svého domova. V případě daně z nemovitostí můžete nově využít služby zaslání údajů z posledního přiznání, což vám díky předvyplnění údajů ušetří mnoho času. 

Jak a kdy platit daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí, případně zálohu musíte zaplatit nejpozději do 31. května. Finanční správa informuje všechny poplatníky tradičně formou složenek do poštovních schránek. Informace najdete rovněž na finančních úřadech během května v podobě předpisných seznamů. 

V případě, že máte zřízenou datovou schránku, obdržíte informace k zaplacení dani tam. Další možností je přihlásit se k zasílání informací pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu nebo platit daň přes SIPO.

Usnadněte si placení daně z nemovitostí

Za nejsnazší způsob považujeme zřídit si pro placení daně z nemovitosti SIPO a máte po starostech. K tomu se můžete přihlásit nejpozději do 31. ledna na příslušném finančním úřadě. Dalším vhodným způsobem je využívání pro veškerou komunikaci s úřady datovou schránku. Pokud nemáte SIPO ani schránku, doporučujeme zmíněnou možnost nechat si to zaslat na e-mail. O to si můžete zažádat nejpozději do 15. března.


Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil