Jak se orientovat v ceně orné půdy

15. říjen 2018

Vlastníte pozemek, který je v katastru nemovitostí zapsán jako orná půda? Pak by vás mohla zajímat jeho hodnota. Určení ceny orné půdy patří do složitější problematiky. Ovlivňuje ji totiž celá řada faktorů. Navíc cena orné půdy není vždy jednotná. Pojďme se na tuto problematiku podívat a objasnit si, jak zjistit orientační, tržní nebo úřední cenu orné půdy.

Jak se orientovat v ceně orné půdyJak se orientovat v ceně orné půdy

Co je to orná půda

Orná půda je druh půdy, který řadíme mezi zemědělské. To znamená, že je pozemek, případně jeho část zaregistrována v zemědělském půdním fondu. Bez souhlasu nelze takovouto půdu využívat k jiným než zemědělským účelům, tedy například k bytové výstavbě nebo k jiným stavbám v rámci podnikání.

Orná půda patří tedy mezi půdy, které jsou pravidelně či dočasně obdělávány nebo zatravňovány. Mimo orné půdy patří do zemědělské půdy také zahrady, louky, vinice nebo například chmelnice.

Faktory ovlivňující cenu půdy

Obecně můžeme říci, že ornou půdu dokážeme nacenit jednodušeji než ostatní zemědělské půdy. Jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících cenu je takzvaná struktura pozemku. To znamená, že větší cenu bude mít ten pozemek, který se skládá pouze z orné půdy, než ten, který obsahuje i další typy zemědělských půd jako například trvale travnaté plochy. Zároveň také platí, že čím je větší výměra daného pozemku, tím větší hodnotu pozemek má. Kvalita pozemku také výrazně ovlivňuje výslednou cenu, tedy jak chráníte svou půdu proti erozi. Mezi další faktory pochopitelně řadíme pak i lokalitu, strukturu pozemku, velikost, tvar nebo rovněž zda je pozemek vázán nájemní smlouvou a další základní charakteristiky.

Jak určit cenu orné půdy

Abychom mohli určit cenu orné půdy, můžeme se odpíchnout například od úřední ceny půdy dle BPEJ. Úřední cenu je ale třeba brát pouze jako orientační, jelikož reálná cena pozemku může být několikanásobně vyšší a také nižší. Úřední cenu neboli vyhláškovou odvozujeme od číselného kódu BPEJ, který můžeme snadno vyhledat.

Opřít se můžeme také o cenu pozemku dle katastru nemovitostí. Možná nejpřesnější srovnání získáte tak, že porovnáte svůj pozemek s jiným srovnatelným, jehož prodej se již uskutečnil. Výslednou cenu také bude ovlivňovat poptávka po orné půdě v dané lokalitě. Dalším měřítkem mohou být realitní servery. Zde ale mohou být ceny nadsazené, například když majitelé na prodej nespěchají.

Současná průměrná tržní cena orné půdy se pohybuje okolo 25 až 35 Kč za metr čtvereční, přičemž nejkvalitnější pozemky dosahují hodnoty 35 Kč za metr čtvereční.

Po zohlednění výše zmíněných faktorů a využití tipů, které jsme vám nabídli, byste měli dokázat přibližně odhadnout cenu vaší orné půdy.Hodnocení

3.6 hvězdiček / Hodnoceno: 5x