Jak vyjmout pozemek z půdního fondu a začít stavět

7. prosinec 2018

Máte pozemek, kde byste chtěli vystavět svůj vysněný dům. Ale má to jeden háček. Pozemek spadá do zemědělského půdního fondu. Co vše musíte udělat proto, aby pozemek byl z půdního fondu vyňat a vy mohli začít stavět? Poradíme vám, jak na to.

Jak vyjmout pozemek z půdního fondu a začít stavětJak vyjmout pozemek z půdního fondu a začít stavět

Co je to zemědělská půda

Abychom věděli, jak postupovat, musíme si nejprve definovat, co vše spadá do zemědělské půdy. Mezi zemědělskou půdu patří standardně zahrady, louky, vinice, ovocné sady, pastviny a také orné půdy. Obecnou definici pak můžeme vyložit tak, že zemědělská půda je veškerá půda, který má být obhospodařována, ale dočasně obdělávána není.

Současná situace v ČR

Statistiky napovídají, že ze zemědělského půdního fondu zmizí ročně zhruba 500 hektarů zemědělské půdy, která následně slouží k bytové výstavbě. Tento fakt znepokojuje zejména Ministerstvo životního prostředí, které se rozhodlo pro regulaci přeměny půdy na stavební pozemky. Jejich cílem je směřovat bytovou výstavbu do zastavěných ploch obcí a nikoliv stavět jen tak na „zelené louce”. Úprava zákona tedy komplikuje bytovou výstavbu na pozemcích označovaných jako zemědělská půda.

Nevíte, jak se orientovat v ceně orné půdy? Cenou orné půdy jsme se zabývali v samostatném článku zde.

Kdy žádat půdní fond o vynětí

Ne ve všech případech musíte žádat zemědělský půdní fond o vynětí. Podívejme se na to, kdy je vaše žádost nevyhnutelná. V první řadě se ve vašem případě musí jednat o stavbu určenou pro bydlení nebo pro podnikání a zároveň se váš pozemek nachází mimo současně zastavěné území obce. V druhém případě se pak chystáte stavět stavbu určenou pro podnikání, případně se chystáte na zemědělské půdě vybudovat rybník či jinou vodní plochu nebo ji zalesnit, a zároveň se váš pozemek nachází již v současně zastavěném území obce. Vás ale pravděpodobně bude zajímat pouze první příklad, který se týká staveb určených k bydlení.

Co k žádosti budete potřebovat

Abyste při žádosti byli úspěšní, budete potřebovat přiložit či splnit několik náležitostí. V první řadě budete potřebovat souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu a dále:

  • výpis z katastru nemovitostí vybraných pozemků
  • účel vynětí pozemku z půdního fondu
  • v případě více vlastníků či nájemců jejich vyjádření
  • vyjádření příslušného obecního úřadu
  • vyjádření orgánu ochrany životního prostředí
  • v případě podnikajících osob výpis z obchodního rejstříku
  • informace o přítomnosti odvodňovacích zařízeních (drenáže apod.)
  • plánovanou bilanci skrývky ornice společně s návrhem přemístění a využití, včetně souhlasu majitelů navržených pozemků
  • výpočet finančních odvodů za vynětí z pozemků ze ZPF zpracovaný oprávněnou organizací

Vidíte, že se nejedná o nic jednoduchého, ale nemožné to také není. Proto cestu za vysněným bydlením nevzdávejte, byť se vám na začátku může zdát, že jsou překážky nepřekonatelné.


Hodnocení

2.6 hvězdiček / Hodnoceno: 5x